Znajdź swój sklep spożywczy z dostawą!

Polityka prywatności

Ten dokument opisuje zasady przetwarzania informacji na Twój temat.

Ostatnio aktualizowano 17 lutego 2020 r.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu dostępnego pod adresem https://www.swiezutko.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wiktor Kuchta (kontakt@swiezutko.pl).
 3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji o osobach ani do ich profilowania.

Przetwarzane dane osobowe

 1. Adres IP – adres IP urządzenia użytkownika
 2. User Agent – nagłówek identyfikujący użytkownika
 3. Kod pocztowy – użytkownika wpisany przez niego do wyszukiwarki lub zapisu do newslettera
 4. Adres e-mail – użytkownika zapisującego się do newslettera

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Adres IP – konieczny do komunikacji użytkownika z serwerem (korzystania ze strony internetowej) i monitorowania łączności z serwerem (logi serwera) w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa serwera i przechowywanych danych oraz używany w celach statystycznych
 2. User Agent – używany do monitorowania łączności z serwerem w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa serwera i przechowywanych danych oraz w celach statystycznych
 3. Kod pocztowy – konieczny do wykonania usługi wyszukania sklepów spożywczych z dostawą dostępnych w danym miejscu i wysyłania newslettera oraz używany w celach statystycznych
 4. Adres e-mail – konieczny do wykonania usługi wysyłania newslettera

Bez podania powyższych danych niemożliwe będzie wykonanie odpowiednich usług.

Newsletter

Podstawą prawną do wysyłania newslettera jest zgoda udzielana przy zapisywaniu się do niego.

Okres przechowywania danych osobowych

Adres e-mail (i kod pocztowy) podane w celu zapisania się do newslettera będą przechowywane do anulowania usługi. Pozostałe dane będą przechowywane przez dwa tygodnie.

Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie tekstowe dane informatyczne przechowywane na urządzeniach użytkowników korzystających ze stron internetowych.

Nie używamy plików cookies.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.